Foto: Xfigpower m.fl.

Nyere tids historie

Nyere tid har ingen klare grænser. Det er den internationale betegnelse for tiden fra middelalderen til vores samtid.

Nyere tid har derimod en klar identitet. Den er formgivet af en række radikale fornyelsesprocesser. Europæisering og globalisering fra Columbus til elektronikken. Industrialisering og eksplosiv befolkningsvækst. En ny verdensforståelse fra reformationen til kvantemekanikken. Suveræne stater, international ret, menneskerettigheder. Massekommunikation fra bogtrykkerkunsten til fjernsynet.

Listen kan blive ved. Det stabile ved nyere tid er den stadig accelererende tendens til fornyelse, trods alt det gods, som alle verdens kulturer bærer videre fra den førmoderne tid.

Fra denne side er der links til forskere der arbejder med hele perioden fra ca. 1500 til i dag, eller med dens ældre del. Der er også en særlig side om forskning i den nyeste tid, historien efter ca. 1900.