Vikingetid og middelalder

Forskerne i middelalderhistorie ved SAXO-Instituttet beskæftiger sig med Danmarks og Europas historie mellem år 500 og år 1500.

I den periode blev grundlaget for vor tids kultur, politik og økonomiske udvikling dannet og adskillige vigtige institutioner, der har haft afgørende betydning for de moderne samfund, har netop deres oprindelse i middelalderen. Det gælder for eksempel de europæiske kongeriger, parlamenter, bankvæsen og universiteter. Forskningen i Middelalderhistorie har derfor ikke bare som mål at forstå og præsentere udviklinger, samfundsstrukturer og sammenhænge i middelalderen, men også at undersøge og påvise middelalderens indflydelse på verden i dag. Følgelig er det omvendt tillige et mål at undersøge og afdække, hvordan eftertidens livsanskuelser har påvirket og også i dag påvirker opfattelsen af middelalderen.

Forskningen i afdelingen for Middelalderhistorie dækker følgende faste kerneområder:

  • Lærdoms-, uddannelses- og kulturhistorie
  • Økonomisk og politisk historie i dansk og europæisk kontekst
  • Institutionel historie
  • Middelalderens historieskrivning, historiebrug og erindringskultur
  • Environmental history: klima og befolkningsudvikling
  • Vikingetidshistorie i Skandinavien og Europa
  • Den moderne historieskrivning om middelalderen