Foto: Ben Schumin

Samtidshistorie - det 20. og 21. århundrede

Hvad er samtidshistorie?

"Al historie er samtidshistorie", skrev den italienske historiker og filosof Benedetto Croce. Hermed mente han, at vores forståelse af fortiden altid er påvirket af samtiden og af de spørgsmål, der trænger sig på for samtidens mennesker. Croce mente også, at studiet af fortiden gør os klogere på nutiden og, hvis vi er heldige, tillige på fremtiden. I denne forstand kan al historie, ny eller gammel, altså forstås som samtidshistorie.

Mands minde

Samtidshistorie som særlig disciplin adskiller sig dog på nogle punkter fra studiet af den fjernere fortid. Saxo-Instituttets samtidshistorikere underviser og forsker således primært i perioden fra omkring Første Verdenskrig og frem til vore dage – det, man også kunne kalde "mands-minde"-historien, dvs. den del af fortiden, som nulevende mennesker i større eller mindre omfang har en personlig erindring om. Samtidshistorie er også kendetegnet ved, at de enorme kildemængder, den har efterladt, endnu kun til dels er systematiseret og tilgængelig for udforskning.

Saxo-Instituttets forskning

Instituttets undervisning og forskning i samtidshistorie tager afsæt i forskellige og vidt forgrenede forskningstraditioner, især omfattende politisk historie, økonomisk historie, samt kultur- og socialhistorie. Samtidshistorikerne er forenet i en fælles interesse for historiografiske, teoretisk-metodiske og empiriske tilgange til forståelsen af de sidste ca. 100 års historie, og samtidshistorikerne arbejder i hverdagen sammen med Instituttets øvrige historikere og ansatte på andre fag, navnlig etnologi.

Geografisk afgrænsning

Geografisk beskæftiger Instituttets samtidshistorikere sig først og fremmest med den vestlige kulturkreds, dvs. dansk/nordisk samt europæisk og nordamerikansk/transatlantisk historie, men instituttets samtidshistoriske ekspertise omfatter også Mellemøsten, Asien og Latinamerika.

Under overskriften, Samtidshistorie fokusområder, øverst til højre på denne side er der links til en lidt nærmere omtale af samtidshistorikernes særlige fokusområder og forskning.