Forskningen i historie

Historien begyndte med de første mennesker. Historien er ikke slut. Vi er alle sammen med i historien, og alt hvad vi gør, hører med til den.

Faget historie handler om det hele. Det mindste og det største. Den konkrete detalje og den abstrakte teori. Det er ambitionen, selv om vi i praksis kun kommer til at kende en lille del af den historiske proces.

Mange mennesker fra et stort antal fag forsker og underviser inden for dette felt. Historikerne på Saxo-Instituttet har vidt spredte interesser. Mange temaer, teorier, tidsaldre, lande, kulturer, kontakter. Følg links her på siden og læs mere om dem.

Foto: Mharrsch

Antikken
Det antikhistoriske miljø ved Københavns Universitet har udviklet en markant uortodoks og fornyende, international profil indenfor antikforskningen. Det beskæftiger sig især med to satningsemner: imperier og ikke-statslige organisationer.
Læs mere om antikken
Vikingetid, middelalder
Forskerne i vikingetidens og middelalderens historie ved Saxo-Instituttet beskæftiger sig med Danmarks og Europas historie mellem år 500 og år 1500 inden for områder som kultur, lærdom, uddannelse, økonomi, politik, institutioner, klima, m.m.
Læs mere om middelalderen

Nyere tid
Forskerne i nyere tid på Saxo-Instituttet arbejder med et bredt spektrum af emner i perioden fra ca. 1500 til i dag, f.eks. radikale fornyelsesprocesser, industrialisering, befolkningsvækst, europæisering, globalisering, verdensforståelse og meget mere.
Læs mere om nyere tids historie

Foto:
Ben Schumin

Samtidshistorie - det 20. og 21. århundrede
Saxo-Instituttets forskning i samtidshistorie tager afsæt i forskellige og vidt forgrenede forskningstraditioner, især omfattende:

Læs mere om samtidshistorie.

Grafisk figur: Joreth

Teori og historie
Alle historikere på Saxo-Instituttet er engagerede i teoretiske spørgsmål, der knytter an til deres forskningsområde, mens nogle har specialiseret sig i videnskabsteori, herunder også videnskabshistorie, historiografi og idéhistorie.
Læs mere om teori og historie

Forskere i historie

Navn Titel Telefon E-mail
Bak, Sofie Lene Lektor +45 353-29460 E-mail
Bang, Peter Fibiger Lektor +45 51 29 91 04 E-mail
Engelhardt, Juliane Lektor +45 51 29 94 59 E-mail
Eriksen, Sidsel Lektor +45 51 29 95 56 E-mail
Fink-Jensen, Morten Lektor +45 23 21 92 09 E-mail
Fonnesbech-Wulff, Benedicte Studielektor +45 353-35772 E-mail
Frandsen, Karl-Erik Lektor emeritus +45 51 30 17 81 E-mail
Fritzbøger, Bo Lektor +45 51 29 97 59 E-mail
Gabrielsen, Vincent Professor +45 29 80 88 41 E-mail
Jahnke, Carsten Lektor +45 51 29 97 37 E-mail
Jensen, Tenna Lektor +45 353-36069 E-mail
Kirchhoff, Hans Lektor emeritus +45 51 30 17 81 E-mail
Lammers, Karl Christian Lektor emeritus +45 51 29 95 67 E-mail
Langen, Ulrik Professor +45 27 44 34 16 E-mail
Langkjær, Michael Alexander Ekstern lektor   E-mail
Lind, Gunner Professor +45 51 29 93 28 E-mail
Littrup, Leif Lektor emeritus +45 51 29 95 16 E-mail
Lund, Niels Professor emeritus   E-mail
Løkke, Anne Professor +45 51 29 96 04 E-mail
Mariager, Rasmus Mølgaard Lektor +45 51 29 96 06 E-mail
Møller, Jes Fabricius Lektor +45 353-35336 E-mail
Nosch, Marie Louise Bech Professor +45 23 82 80 21 E-mail
Olden-Jørgensen, Sebastian Lektor +45 51 29 96 53 E-mail
Olsen, Niklas Lektor +45 51 29 96 76 E-mail
Pedersen, Jan Lektor +45 51 29 96 15 E-mail
Pelt, Mogens Lektor +45 51 29 95 21 E-mail
Rasmussen, Anders Holm Lektor +45 353-35769 E-mail
Rasmussen, Morten Lektor +45 29 62 05 50 E-mail
Roslyng-Jensen, Palle Lektor emeritus +45 28 69 65 42 E-mail
Rud, Søren Lektor +45 51 29 96 05 E-mail
Schmidt, Regin Lektor +45 51 29 95 34 E-mail
Shamir, Avner Lektor +45 21 17 93 29 E-mail
Simonsen, Dorthe Gert Lektor +45 51 29 93 79 E-mail
Simonsen, Gunvor Lektor +45 51 29 93 35 E-mail
Sonne, Lasse Christian Arboe Lektor +45 51 29 92 79 E-mail
Villaume, Poul Professor emeritus. +45 51 29 95 68 E-mail