Historie – Københavns Universitet

Forskningen i historie

Historien begyndte med de første mennesker. Historien er ikke slut. Vi er alle sammen med i historien, og alt hvad vi gør, hører med til den.

Faget historie handler om det hele. Det mindste og det største. Den konkrete detalje og den abstrakte teori. Det er ambitionen, selv om vi i praksis kun kommer til at kende en lille del af den historiske proces.

Mange mennesker fra et stort antal fag forsker og underviser inden for dette felt. Historikerne på Saxo-Instituttet har vidt spredte interesser. Mange temaer, teorier, tidsaldre, lande, kulturer, kontakter. Følg links her på siden og læs mere om dem.

Foto: Mharrsch

Antikken
Det antikhistoriske miljø ved Københavns Universitet har udviklet en markant uortodoks og fornyende, international profil indenfor antikforskningen. Det beskæftiger sig især med to satningsemner: imperier og ikke-statslige organisationer.
Læs mere om antikken
Vikingetid, middelalder
Forskerne i vikingetidens og middelalderens historie ved Saxo-Instituttet beskæftiger sig med Danmarks og Europas historie mellem år 500 og år 1500 inden for områder som kultur, lærdom, uddannelse, økonomi, politik, institutioner, klima, m.m.
Læs mere om middelalderen
  

Nyere tid
Forskerne i nyere tid på Saxo-Instituttet arbejder med et bredt spektrum af emner i perioden fra ca. 1500 til i dag, f.eks. radikale fornyelsesprocesser, industrialisering, befolkningsvækst, europæisering, globalisering, verdensforståelse og meget mere.
Læs mere om nyere tids historie
 

Foto:
Ben Schumin

Samtidshistorie - det 20. og 21. århundrede
Saxo-Instituttets forskning i samtidshistorie tager afsæt i forskellige og vidt forgrenede forskningstraditioner, især omfattende:

 

Læs mere om samtidshistorie.
 

Grafisk figur: Joreth

Teori og historie
Alle historikere på Saxo-Instituttet er engagerede i teoretiske spørgsmål, der knytter an til deres forskningsområde, mens nogle har specialiseret sig i videnskabsteori, herunder også videnskabshistorie, historiografi og idéhistorie.
Læs mere om teori og historie