Græsk og latin – Københavns Universitet

Forside > Forskning > Forskning på fagene > Græsk og latin

Foto: Marsyas

Forskningen i græsk & latin

Fagene (old)græsk og latin på SAXO-Instituttet beskæftiger sig først og fremmest med tekster på originalsprogene i antikken, middelalderen og renæssancen, i hvilke perioder de fleste moderne videnskaber og kulturdiscipliner blev grundlagt. Græske og latinske tekster hører til de vigtigste og mest indflydelsesrige i den vestlige verdens historie, og analyser, tekstudgaver og oversættelser af dem står som de centrale aktiviteter på afdelingen. Målet er på baggrund af teksterne at forstå disse perioder og baggrunden for vores egen kultur og litteratur.

Traditionelt fokuserer forskningen ved afdelingen på en række kerneområder, som alle er centrale i den vestlige verden:

  • Antikforskning med særlig henblik på filosofi og samfund.
  • Middelalderforskning med særlig henblik på filosofi, poesi og historieskrivning.
  • Byzantinistik med særlig henblik på musikteori.

Afdelingen varetager også undervisning i faget oldtidskundskab, hvor antikke tekster i oversættelse læses og fortolkes.