Kulturarv, erindringskultur og historiebrug

Dette fokusområde beskæftiger sig med studier af kollektive processer vedrørende erindring, glemsel og kommemorationer – med måder hvorpå fortiden er til stede i nutiden, bliver genstand for forskellige kampe og udspiller sig igennem forskellige praksisser. Historiebrug er et centralt begreb i dette felt, gennem hvilket politisk og hverdagslig iscenesættelse og brug af fortiden undersøges, herunder hvordan museer og andre kulturinstitutioner producerer, forvalter og formidler natur- og kulturarv. Endvidere analyseres hvordan dette knytter an til identitetspolitik og produktion af f.eks. kulturel, religiøs eller national og europæisk identitet.

Udforskningen af dette felt sker både gennem et fokus på materialiteten i kulturarvens erindringssteder og –genstande og ved at anerkende den store rolle, som immaterielle kulturelle praksisser og relationer spiller i det politiske liv og i hverdagslivet.
Overordnede forskningsområder inkluderer kultur- og naturarv, erindringskultur, historiebrug og museumsstudier.