Forskningen i etnologi

På afdeling for Etnologi forskes der i kulturelt forskellige, historiske og nutidige måder at leve på og deres forandring set i europæisk og globalt perspektiv.

Det gode liv

Det er et kendetegn for Etnologis forskningsprofil, at hverdagslivet danner udgangspunkt for analyser af relationerne mellem kvalitativt forskellige måder at leve og opfatte verden på, og hvordan folk søger at udleve og reproducere betingelserne for disse forskellige udgaver af "det gode liv". Den kulturelle variation og kompleksitet analyseret i konkrete rumligheder og på tværs af tid ses som udtryk for forskellige former for relationer, idet kulturformer både kan muliggøre hinanden og systematisk udelukke hinanden, sameksistere og konkurrere. Kultur anskues således i etnologisk sammenhæng som praksis og processer, hvori kulturelle former skabes, vedligeholdes og forandres. Socialitet, subjektivitet og materialitet anskues i et kulturhistorisk og kulturanalytisk perspektiv.

Forkningspraksis

Den etnologiske forskningspraksis er baseret på såvel historiske arkivstudier som nutidigt feltarbejde, herunder udvikling af kvalitative metoder og innovationsstudier. Etnologien og dens fag- og teorihistorie anskues som en integreret del af den virkelighed, den vil begribe, og analyseres hermed kulturhistorisk.

Forskningen på Etnologi foregår i et tæt samarbejde med andre fagområder, mellem det private og det offentlige, samt med en stærk tilknytning til internationale forskningsmiljøer og vores partneruniversiteter.

Forskere i etnologi

Navn Titel Telefon E-mail
Damsholt, Tine Professor MSO +45 51 29 89 20 E-mail
Hastrup, Frida Lektor +45 51 29 89 63 E-mail
Henningsen, Anne Folke Lektor +45 51 29 90 11 E-mail
Jespersen, Astrid Pernille Lektor +45 20 97 22 05 E-mail
Jørgensen, Line Jandoria Ekstern lektor +45 23 83 20 57 E-mail
Mellemgaard, Signe Lektor +45 51 29 89 33 E-mail
Møllgaard, Johannes Lektor emeritus +45 51 30 17 81 E-mail
Nielsen, Niels Jul Lektor +45 51 29 90 95 E-mail
Olsen, Anja Ekstern lektor  
Riegels Melchior, Marie Lektor +45 23 70 79 74 E-mail
Sandberg, Marie Lektor +45 51 29 90 17 E-mail
Turner, Simon Lektor +45 28 25 88 48 E-mail