Stefanie Langaa Jensen

Stefanie Langaa Jensen

Indskrevet ph.d.-studerende

Med rødder i Forhistorisk Arkæologi på Saxo, KU, er min interesse for mulighederne i den arkæologiske praksis kun vokset i løbet af de sidste par år. For mig er arkæologi sansende, teoretisk, håndværkspræget, metodebaseret, kreativt, evidensbaseret, frit fabulerende, materialeorienteret, uhåndgribeligt og samtidig altid tilstedeværende. Og måske vigtigst af alt: Arkæologi er en uudtømmelig kilde af nysgerrighed.

Aktuel forskning

Min aktuelle stilling som ph.d.-stipendiat ved Museum Sydøstdanmark og Københavns Museum giver mig mulighed for at undersøge og afprøve forskellige tilgange til arkæologisk praksis. Som en del af projektet Tidslinjen – Anvendt Arkæologi i Køge Nord forsker jeg i, hvordan den lovpligtige arkæologi bidrager til samfundet. Det fælles mål med forskningsprojektet er at udfordre og udvide det traditionelle arkæologiske vidensbegreb samt at gentænke den lovpligtige arkæologis rolle og anvendelse i nutidens samfund.

 

Opførelsen af den nye bydel Køge Nord har afledt omfattende lovpligtige arkæologiske undersøgelser, hvilket har resulteret i meget viden om fortidens bosættelser i området. Denne viden vil vi gerne bruge til at danne et fælles udgangspunkt for eksisterende og nye beboere i Køge Nord.

 

Mit mål er, gennem erfaringer fra projektet, at udvikle en strategi for Anvendt Arkæologi i Danmark. Fokus for min forskning er især rettet mod borgerinkluderende arkæologi, herunder samskabelse og procesorienteret feltpraksis.

 

Læs mere om projektet her: https://www.museerne.dk/udstillinger-og-projekter/tidslinjen-anvendt-arkaeologi-i-koge-nord/

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser i BA-kurset Samtidsarkæologi og studiet af den nære fortid

Interesseområder

 • Lovpligtig arkæologi
 • Arkæologisk teori & metode
 • Anvendt arkæologi
 • Samtidsarkæologi
 • Tid & temporalitet
 • Effekt & affekt
 • Materialitetsstudier
 • Æstetik
 • Tværfaglig praksis
 • Eksperimentel arkæologi
 • Moderne ruiner

ID: 291063106