Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Nanette Bjerring Fournier

Nanette Bjerring Fournier

Videnskabelig ass.

Jeg er uddannet i folkesundhedsvidenskab og forsker i aldring, ensomhed og sociale relationer. Mine videnskabelige interesser favner det brede sundhedsbegreb (social, mental og fysisk sundhed), hvordan sundhed bliver og er en del af hverdagslivet, samt kommunikation om sundhed og sundhedsopfattelser. 

Jeg arbejder primært med kvalitative metoder, men har solide metodiske kompetencer inden for både kvalitativ og kvantitativ forskning. Jeg har erfaring med og er meget interesseret i både tværvidenskabeligt – og praksissamarbejde, og jeg arbejder både med formidling af mine forskningsresultater i akademiske kredse og til de involverede målgrupper. Mit speciale var et kvalitativt studie af ensomhed hos ældre mennesker, hvor jeg undersøgte den sociale relation mellem besøgsven og besøgsvært, og jeg er fortsat involveret i projekter om ældre menneskers sociale liv. 

Primære forskningsområder

Aldring, ensomhed, sociale relationer, sundhed

Aktuel forskning

Forskningsprojekt: Elderlearn - Når svækkede ældre mennesker bliver frivillige (https://core.ku.dk/news/elderlearn--when-frail-older-people-become-volunteers/)

ID: 182570781