Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Michael Stenskjær Christensen

Michael Stenskjær Christensen

Ph.d. stipendiat

Aktuel forskning

I mit Ph.d.-projekt analyserer jeg et centralt spørgsmål i middelalderlig erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi i vesten: Hvordan kan det menneskelige intellekt reflektere over sig selv og sin egen aktivitet? Jeg fokuserer på endnu uudgivne kommentarer til Aristoteles' værk De anima (Om sjælen) fra 13. og 14. århundrede.

ID: 33286633