Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Beate Sløk-Andersen

Beate Sløk-Andersen

Ingen titel

Under overskriften ‘Værnepligt i det 21. århundrede: Konstruktionen af den gode danske soldat’ undersøger jeg danske soldaters aktuelle rolle, effekten af deres uddannelse samt betydningen af værnepligten i et nutidigt perspektiv. Projektet er baseret etnografisk feltarbejde på flere danske kaserner (herunder deltagelse på et værnepligtshold i hæren), såvel som en analytisk kortlægning af diskurser om den danske soldat inden for det militære område.

Jeg har tidligere arbejdet med bl.a. kvinders historiske adgang til det danske forsvar, barrierer for kønsmæssig ligestilling i den akademiske verden og studiemønstre blandt danske kandidatstuderende.  

Jeg har en del erfaring med at arrangerer seminarer og holde oplæg, og er generelt fokuseret på at styrke forskningsformidlingen inden for mine fagområder. Sideløbende underviser og vejleder jeg studerende på etnologi.  

 

Specialiseringsområder:  

  • Humanistisk militærforskning

  • Etnografisk feltarbejde og metoder

  • Kønsforskning og -politik

  • Forsknings- og uddannelsespolitik

  • Kulturanalyse i spændingsfeltet mellem hverdagspraksis og formelle strukturer

 Jeg kan kontaktes på beatesa@hum.ku.dk eller 93 56 51 16.

ID: 144764901