Illusionen om isolationen (Weekendavisen)

Presse/medie

03/02/2017

Det er en fundamental misforståelse at tale internationale og regionale organisationer ned, fordi man frygter konsekvenserne af globalisering. De to er uløseligt knyttet sammen, og historisk set opstod internationale organisationer i 1800-tallet netop for at håndtere grænseoverskridende udfordringer, som staterne ikke kunne løse alene, og for at enes om fælles standarder for de nye teknologiske landvindinger, der bandt verden stadig tættere sammen.

Referencer

ID: 247211231