Anna Lyngdal Wulff

Anna Lyngdal Wulff

Videnskabelig assistent

Uddannelse

Cand.mag. og BA i Europæisk Etnologi
Københavns Universitet
2013-2019
Specialisering: "Den gode flygtning" – en etnologisk undersøgelse af ansatte med flygtningebaggrund på danske arbejdspladser 

Cand.mag. i Populäre Kulturen
Zürichs Universitet

2018-2018
Udveksling

 

Erfaring

Videnskabelig assistent hos Center for Humanistisk Sundhedsforskning 
Juli 2022 - nu
I samarbejde med Kompetencesekretariatet, og i lyset af forskningscentrets interesse for sund aldring og arbejdsliv, undersøger jeg kompetenceudvikling blandt 55+ ansatte på statslige arbejdspladser.

Konsulent hos Væksthuset
November 2020 - juni 2022
Jeg understøttede borgere med andre barrierer end ledighed med at finde bæredygtige løsninger for deres arbejdsliv. Arbejdet kræver solide projektlederkompetencer, skriftlighed, menneskelig forståelse og metodisk og teoretisk viden indenfor beskæftigelsesforskning om, "hvad der virker". Jeg var desuden ansvarlig for workshoppen "arbejdspladskultur" og underviste i tavs viden samt forventninger på arbejdsmarkedet. 

Instruktør hos Frederiksberg Kommune
December 2019 - oktober 2020
Jeg var driftsleder for en beskæftigelsesrettet virksomhed i Frederiksberg Kommune mhp. at understøtte kompetenceudvikling blandt borgere med sociale og/eller helbredsmæssige barrierer for beskæftigelse. Jeg udviklede og implementerede værktøjer til at formulere mål i samarbejde med den individuelle borger. 

Koordinator hos Indvandrer Kvindecentret (nu Diversity Works)
Juni 2016 - november 2018

Jeg koordinerede et opkvalificerende byhaveprojekt, underviste i dansk, og faciliterede den frivillige job- og lektiecafé. Jeg koordinerede jobtræningsforløb, arrangerede ekskursioner, arrangerede Nørrebros Byhavefestival i byhaven, arbejdede med kommunikation på sociale medier og var fotograf.

Akademisk praktikant hos Indvandrer Kvindecentret (nu Diversity Works)
Februar 2016 - juni 2016
Jeg udviklede ethnografisk film og fotos baseret på etnologiske interviewteknikker mhp. at formidle centrets arbejde på sociale medier og til fundraisning. 

Transskribent hos Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS)
Oktober 2016 - januar 2017
Jeg var ansvarlig for at transskribere semi-strukturerede fokusgruppeinterviews om overenskomstmæssige forhold for atypiske ansættelser og videreformidle dataen til forskningsteamet.

 

Relevante kurser

 • Skriv faglige tekster, der fænger. Københavns Universitet, november 2022
 • Multiteoretisk praksis i socialt arbejde, herunder kommunikationsstile, systemisk teori og løsningsorienteret metode. Væksthuset, november 2020 - juni 2022
 • Europa i verden. Københavns Universitet, september 2018 - januar 2019
 • Rum og tid: Forandringer i arbejdsklima, fritid og mobilitet (oversat fra tysk). Zürichs Universitet, februar 2018 - juni 2018 
 • Politisk narratologi (oversat fra tysk). Zürichs Universitet, februar 2018 - juni 2018 
 • Kærlighed og had i filosofi, psykoanalyse og kultur (oversat fra tysk). Zürichs Universitet, februar 2018 - juni 2018 
 • Cyklusser, strukturer og rytmer i hverdagslivet og samfundet (oversat fra tysk). Zürichs Universitet, februar 2018 - juni 2018 
 • Kultur- og videnskabsteori. Københavns Universitet, septemer 2017 - januar 2018. 
 • Etnologiske analysestrategier. Københavns Universitet, februar 2017 - juni 2017
 • Kultur og historie. Københavns Universitet, februar 2017 - juni 2017 
 • Academic English. Københavns Universitet, februar 2016 - juni 2016
 • Minoriteter i Danmark - med udsyn til Europa. Københavns Universitet, september 2015 - januar 2016

Sprogkundskaber

 • Dansk - modersmål
 • Engelsk - fuld professionel færdighed
 • Tysk - professionel færdighed
 • Spansk - begrænset færdighed
 

ID: 312089047