Bachelor – Københavns Universitet

Studiestart for bachelorstuderende

Tillykke med din plads som studerende på Saxo-Instituttet. På denne side, vil du kunne finde information om din kommende studiestart.

Info til alle

Fælles informationer til alle der starter

Saxo-Instituttet består af følgende fag: Historie, Etnologi, Arkæologi samt Græsk og Latin. Alle instituttets fag har en lang tradition for engagerede og vellykkede studiestartsprogrammer, der koordineres ved Saxo-Studievejledning.

Udover hvad I kan finde her på siden, vil I i løbet af august modtage et velkomstbrev fra jeres tutorer, som giver yderligere oplysninger om jeres specifikke studiestart.

Studenterrådet inviterer til Rus-arrangement den 17. august 2017, hvor alle nye studerende er velkommen – se mere på Studenterrådets hjemmeside.

Undervisning starter for alles vedkommende i uge 36. 
På www.kurser.ku.dk er en oversigt over al undervisning, der udbydes på KU. Du kan finde din undervisning her eller få hjælp af tutorerne i introugen.

Velkomstbreve og ruspjecer

Her kan du finde links til velkomstbreve og ruspjecer med informationer for de enkelte fag.

Studiestartsprogrammer for de enkelte fag

Historie
Der afholdes introdage i uge 35, fra mandag d. 28. august 2017 til fredag d. 1. september, bortset fra torsdag d. 31. som er en fridag.
Rusturen afholdes fra onsdag d. 27. september til fredag d. 29. september 2017.

Etnologi
Der afholdes introdage i uge 34 og 35, fra torsdag d. 24. august til fredag d. 25. august 2017 og igen fra mandag d. 28. august til fredag d. 1. september, bortset fra torsdag d. 31. som er en fridag.
Rusturen afholdes fra onsdag d. 27. september til fredag d. 29. september 2017.

Klassisk og Forhistorisk Arkæologi
Der afholdes introdage i uge 34 og 35, fredag d. 25. august 2017 og igen fra mandag d. 28. august til fredag d. 1. september, bortset fra torsdag d. 31. som er en fridag.
Rusturen afholdes fra fredag d. 15. september til søndag d. 17. september 2017.

Latin og Græsk
Der afholdes introdage i uge 34 og 35, fredag d. 25. august 2017 og igen fra mandag d. 28. august til fredag d. 1. september, bortset fra torsdag d. 31. som er en fridag.
Rusturen afholdes fra fredag d. 15. september til søndag d. 17. september 2017.

Spørgsmål vedrørende optag og KOT-tilmelding 

Har du spørgsmål vedrørende din optagelse på et af vores grundfag, så kontakt Vejledning & Optagelse, Fiolstræde 1. Se mere på hjemmesiden for Vejledning og Optagelse.

Når du er optaget til sommer...

Introugen er i uge 34 og 35, og selve undervisningen starter mandag d. 4/9. (uge 36) Vi anbefaler selvfølgelig at du deltager i introdagene op til selve undervisningen starter :-)

På www.kurser.ku.dk er en oversigt over al undervisning, der udbydes på KU. Du kan finde din undervisning her eller få hjælp af tutorerne i introugen.

Hjælp jeg er ikke blevet optaget....

Hvis du mod forventning ikke er kommet ind på det ønskede fag eller har fået tilbudt en anden studieplads skal du rette henvendelse til Vejledning og Optagelse. Instituttet administrerer ikke optaget.