Aftagerpanel – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Om instituttet > Aftagerpanel

Saxo-Instituttets aftagerpanel

Til at rådgive studienævnet i uddannelsesstrategiske spørgsmål er der nedsat et aftagerpanel bestående af engagerede ressourcepersoner med tilknytning til alle instituttets fag. Panelet mødes 1-2 gange om året og høres især i spørgsmål om uddannelsernes erhvervsretning såvel fagspecifikt som generelt.

Se de reviderede retningslinjer for aftagerpanelet.

Medlemmer

Etnologi


Mikkel Venborg Pedersen 
Konst. Leder af Frilandsmuseet, (venborg@natmus.dk)
Kongevejen 100, 2800 Kgs. Lyngby

Mads Biering la Cour
Enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Ældre og Demens (mbco@sst.dk)
Axel Heides Gade 1, 2300 København S

Søren Møller Christensen
Partner i rådgivningsfirmaet CarlbergChristensen (smc@carlbergchristensen.dk)
Trangravsvej 8, 1436 København K

Forhistorisk arkæologi


Hugo Hvid Sørensen
Museumsinspektør, Sydvestsjællands Museum (hhs@vestmuseum.dk)
Storgade 17, 4180  Sorø

Niels Algreen Møller
Museumsinspektør, Sydvestjyske Museer (nieml@sydvestjyskemuseer.dk)
Tangevej 6, 6760 Ribe.

Susan Pallesen
Museumsinspektør, Kroppedal Museum (susan.pallesen@kroppedal.dk)
Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup.

Græsk & Latin

Erik Petersen
Seniorforsker ved Det kongelige Bibliotek (ep@kb.dk)
Postbox 2149, DK-1016 København K

Jens Refslund Poulsen
Chefkonsulent, Gymnasie- og tilsynskontoret (jens.refslund.poulsen@stuuvm.dk)
Ministeriet for børn, undervisning og unge
Frederiksholms Kanal 26, 1220 København K   

Marianne Alenius
Administrerende direktør for Museum Tusculanums Forlag (alenius@mtp.dk)
Njalsgade 126, 2300 København S

Historie


Christoffer Emil Bruun

Kronikredaktør, Politiken (Christoffer.E.Bruun@pol.dk)
Rådhuspladsen 37, DK-1785 Købehavn V

Kristian Jacobsen 
Rektor for Sorø Akademis skole (rektor@soroe-akademi.dk)
Akademigrunden 8, 4180  Sorø

Kirsten Kvist
HR-konsulent i Københavns Kommunes Center for kompetence og beskæftigelse (kirstenkvist@gmail.com)
Hyacintvej 6, 1, 2300 København S

Klassisk arkæologi


Anne Marie Nielsen
Souschef for Ny Carlsberg Glyptotek (amn@GLYPTOTEKET.DK)
Dantes Plads 7, 1556 København V

Birthe Lundgreen 
Sekretariatsleder, Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (blu@cbs.dk)
Copenhagen Business School, Solbjerg Plads 3, B 4.15, 2000 Frederiksberg

Hanne Thomasen
Forskningskoordinator, DTU Space, (hthom@space.dtu.dk)
Institut for Rumforskning og Rumteknologi
DTU, Anker Engelunds Vej 1, Bygning 101 A, 2800 Kgs. Lyngby