Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Rose Løvgren

Rose Løvgren

Ph.d.-studerende, gæst

Mit igangværende ph.d.-projekt fokuserer på sikkerhedspolitik rettet mod afrikanske unge mænd. Helt konkret undersøger jeg det rwandiske rehabiliteringscenter placeret på øen Iwawa i Kivusøen, hvor gadedrenge og andre unge mænd defineret som afvigende får en moralsk genopdragelse og en håndværksuddannelse. Mit fokus er på, hvordan mænds køn, intime forhold og familierelationer har indflydelse på, hvorvidt de bliver anset som trusler mod samfundets stabilitet, samt hvilke politiske tiltag dette trusselsbillede motiverer.

Overordnet set bruger jeg min baggrund i filosofi og Afrikastudier til at undersøge og diskutere populære og videnskabelige associationer mellem maskulinitet og politisk massevold. Ved at trække på filosofiske og antropologiske tilgange til køn, sikkerhed, overgangsritualer, lejre og medborgerskab, analyserer jeg den specifikke rwandiske kontekst med den hensigt at bidrage til bredere debatter om maskulinitet og sikkerhedspolitik.

ID: 41796779