Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Forside > Ansatte

Jesper Vestermark Køber

Jesper Vestermark Køber

Ingen titel

Ph.d. projekt

I mit Ph.d.-projekt undersøger jeg hvordan demokratibegrebet udviklede sig i efterkrigstidens danske samfund.  

Afhandlingen er delt i to. I første del fokuserer jeg på, hvilke forventninger og idealer, der var knyttet til demokratiet fra 1945-1965. I den anden del analyserer jeg nærdemokratibegrebets opståen og udvikling i Danmark i årene omkring 1965-1980, som et eksempel på en forandring af demokratibegrebets betydning. Mit hovedspørgsmål er, om nærdemokratibegrebets opståen var et brud med tidligere demokratiopfattelser, og hvorfor begrebet opstod.    

Jeg koncentrerer mig om politikere og meningsdanneres forståelse af demokrati i efterkrigstiden. Mit kildemateriale er fortrinsvis publiceret materiale som danske partiers programmer, pamfletter og tidsskrifter. Derudover undersøger jeg danske og internationale debatbøgers indflydelse på den politiske diskussion.

Undervisning

I efteråret 2015 underviste jeg i kandidatfaget Demokratiopfattelser i Vesteuropa i efterkrigstiden.  

ID: 122741786