Ansatte på Saxo-Instituttet – Københavns Universitet

Forside > Ansatte

Rasmus Mølgaard Mariager

Rasmus Mølgaard Mariager

Lektor

Primære forskningsområder

Lektor i dansk og europæisk samtidshistorie.

15. november 2016 udnævnt af udenrigsminister Kristian Jensen til forskningsleder med henblik på en uvildig udredning af det historiske forløb i forbindelse med Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Lokale: 13B-2-24.

 

Forfattede bøger

 1. Danmark under den kolde krig. Den sikkerhedspolitiske situation 1945-1991, bd. 1-4 (DIIS 2005), medforfatter, egne bidrag om den sikkerhedspolitiske debat, 359 sider
 2. I tillid og varm sympati. Dansk-britiske forbindelser og USA under den tidlige kolde krig (MTP 2006), 572 sider, ph.d.
 3. PET's overvågning af protestbevægelser 1945-1989, s.m. Regin Schmidt (Justitsministeriet 2009), 465 sider
 4. PET's overvågning af den antiimperialistiske venstrefløj 1945-1989, s.m. Sebastian Lang-Jensen, Sarah von Essen og Ditlev Tamm (Justitsministeriet, 2009), 411 sider
 5. Politiets Efterretningsvirksomhed på det politiske område 1945-1989, s.m. Ditlev Tamm (Justitsministeriet 2009), 112 sider
 6. PET. Historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror, s.m. Regin Schmidt og Morten Heiberg (Gyldendal 2009), 336 sider
 7. Overblik - det 20. århundredes historie, s.m. Palle Roslyng-Jensen, Brian Dupont Larsen og Regin Schmidt (Gyldendal, 2013), 207 sider
 8. Den vesttyske forbindelse. Studier i det sikkerhedpolitiske opbrud i Socialdemokratiet, dansk partipolitik og civilsamfund, ca. 1976-1988 (Saxo-Instituttet, 2017), disp.

 

Redigerede bøger

 1. Hvor som helst i det britiske Verdensrige - danske frivillige i britisk tjeneste 1945-48, s.m. Peter Viggo Jakobsen (DIIS, 2006), 208 sider
 2. PET’s virksomhed i forhold til Grønland og Færøerne (Justitsministeriet, 2009), 63 sider
 3. Danskere i krig 1936-48 (Gyldendal, 2009), 229 sider
 4. Nye fronter i den kolde krig, s.m. Carsten Due-Nielsen og Regin Schmidt (Gyldendal, 2010), 368 sider
 5. Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon, s.m. John T. Lauridsen, Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume (Gads Forlag, 2011), 768 sider
 6. Politik historie og jura. Politisk overvågning i Danmark og Skandinavien under den kolde krig (Det Kgl. Bibliotek/Museum Tusculanums Forlag, 2012), 253 sider
 7. Der truer os i tiden. Velfærds- og koldkrigstænkning i 1950'ernes danske kulturdebat, s.m. Nils Gunder Hansen (Syddansk Universitetsforlag, 2013), 200 sider
 8. Human Rights in Europe during the Cold War, s.m. Karl Molin og Kjersti Brathagen (Routledge, 2014), 197 sider
 9. Danmark og verden efter den kolde krig. 14 ambassadører om dansk udenrigspolitik efter 1989 (Syddansk Universitetsforlag, 2015), 299 sider
 10. The "Long 1970s": Human Righs, East West Detente, and Transnational Relations, s.m. Poul Villaume og Helle Porsdam (Routledge, 2016), 313 sider
 11. Northern Europe in the Cold War, 1965-1990.East-West Interactions of Trade, Culture, and Security, s.m.Poul Villaume og Ann-Marie Ekengren (Aleksanteri Institute Cold War History Series, 2016), 332 sider.
 12. "Kildekunst". Historiske & kulturhistoriske studier, bd. 1-2, s.m. Sofie Lene Bak m.fl. (Det Kgl. Bibliotek, 2016), 1267 sider.

 

Engelsksprogede bogkapitler og artikler

 1. "Political Ambitions and Economic Realities: Britain, Denmark and the US in the Early Cold War", i: Jørgen Sevaldsen et al (ed.), Britain and Denmark (MTP 2003), 38 sider
 2. ”Occupation of a Welfare State: Danish Experiences, 1940-45”, s.m. Klaus Petersen, Revue d’histoire nordique/Nordic Historical Review, 2007, no 3, 19 sider
 3. "German Refugees and Danish Occupying Forces. On Denmark’s de facto Integration into the Western Defense Planning prior to the Atlantic Pact", i: Henrik Lundtofte et al (eds.), War and Society in Scandinavia in the 20th Century (University Press 2009), 21 sider
 4. “British Leadership is Experienced, Cool-Headed and Predictable. Anglo-Danish relations and the US from the end of the Second World War to the Cold War”, Scandinavian Journal of History, vol 37, No. 2 (2012), 15 sider
 5. "Surveillance of Peace Movements in Denmark during the Cold War", Journal of Intelligence History, vol. 12, no 1 (2013), 16 sider
 6. "Cold War and human rights", s.m. Karl Molin i: Rasmus Mariager, Karl Molin og Kjersti Brathagen, eds., Human Rights in Europe during the Cold War (Routledge, 2014), 13 sider
 7. "The Socialist International, Scandilux, and the Overcoming of the Crisis of Détente: New Security Concepts and Transnational Party Networks, 1976-1983", i: Oliver Bange & Poul Villaume, eds., The Long Détente, fortcoming, 25 sider
 8. “Danish Cold War Historiography: A Review Essay”, Journal of Cold War Studies, forthcoming, 25 sider
 9. “Programmed for Arms Control? Northern European Social Democratic Security Discussions, 1976-83”. The “Long 1970s”: Human Rights, East West Detente, and Transnational Relations. Eds. Poul Villaume, Rasmus Mariager, and Helle Porsdam. Routledge 2016, 20 sider
 10. "The Socialist International, Common Security, and the Palme Commission: Helping to keep European Detente Alive, 1976-1985", s.m. Ann-Marie Ekengren. Northern Europe in the Cold War, 1965-1990.East-West Interactions of Trade, Culture, and Security. Eds. Poul Villaume, Ann-Marie Ekengren, and Rasmus Mariager. Aleksanteri Institute, 2016, 25 sider.

 

Forsknings- og undervisningsområder

Min forskning falder først og fremmest inden for de felter, som ovenstående publikationer omhandler, dvs. dansk og nordvesteuropæisk samtidshistorie.

Jeg har arbejdet med den kolde krigs og velfærdsstatens historie, udenrigspolitik, efterretningsstudier, handelspolitik, kulturdiplomati, offentlig debat, komparativ historie, transnational historie og bi- og trilaterale relationer. I en årrække arbejdede jeg mestendels med dansk og britisk historie, men i de senere år har jeg i stigende grad ligeledes beskæftiget mig med nordisk og tysk historie.

Jeg underviser og vejleder gerne studerende, der ønsker at arbejde indenfor ovennævnte felter.

ID: 21159075